Upozornění pro zákazníky. Aktuální provozní dobu jednotlivých středisek zobrazíte zde.

FAST Integration, s.r.o. | Autodíly | Pneu | Servis

PRACOVNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY A ADR VÝBAVA


Pracovní oděvy a ochranné pomůcky

 • bezpečnostní postroje
 • brýle a štíty
 • filtrační masky
 • ochrana sluchu
 • ochranné přilby
 • pracovní obuv
 • pracovní oděvy
 • pracovní rukavice
 • ostatní

ADR výbava, výrobky pro prevenci a likvidaci havárií

 • sorbenty
 • havarijní soupravy
 • pracovní utěrky a držáky na utěrky
 • těsnící prostředky
 • průmyslové a vytyčovací pásky
 • výbava ADR pro nákladní vozidla
 • bezpečnostní značky
 • nálepky na separovaný odpad
 • značení obalů nebezpečných látek
 • čistící rohože
Náhradní díly +420 602 793 335 | Autoservis +420 733 624 563 | Pneuservis +420 721 291 419