Pracovní příležitosti

Aktuální nabídka volných pracovních míst

Právě hledáme

Aktuálně žádné pracovní místo nenabízíme.

Informace pro zájemce o zaměstnání

Pokud jste si nevybrali žádnou z nabízených volných pracovních míst nebo v tuto chvíli žádné pracovní místo nenabízíme a máte-li přesto zájem o zaměstnání ve společnosti FAST, můžete nás kontaktovat na dále uvedené adrese.

FAST Integration, s.r.o.
personální oddělení
Vikýřovická 1806
787 01 Šumperk
e-mail: personalistika@zsfast.cz
tel.: +420 724 101 675

Poskytnutím osobních údajů dáváte souhlas s tím, aby je společnost FAST Integration, s.r.o., se sídlem Vikýřovická 1806, 787 01 Šumperk, zpracovávala a uchovávala v personální databázi pouze pro účely náboru a výběru na volné pracovní pozice. Osobní údaje jakéhokoliv uchazeče o zaměstnání budou uchovány v databázi uchazeče po dobu max. 6 měsíců, pokud nebude ze strany uchazeče oznámena změna. Zároveň potvrzujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a přesné.