Servis klimatizací

Servis klimatizací

servis klimatizací osobních i nákladních vozidel

V rámci servisu klimatizačních jednotek nabízíme pravidelné prohlídky systému, dezinfekci, renovaci chladící náplně a opravy jednotlivých dílů klimatizačních jednotek.

Správnou diagnostikou nefunkčnosti chladícího systému, odhalení zdroje poruchy nebo zdroje úniku chladícího média a jeho opravou vám šetříme finanční prostředky a zvyšujeme komfort užívání vozidla.

Úkony zahrnující servisní kontrolu

servis klimatizací osobních i nákladních vozidel

 • odčerpání chladiva ze systému
 • proces vakuování pro dokonalé odstranění vlhkosti
 • provedení testu těsnosti a funkčnosti systému
 • přefiltrování a doplnění správného množství chladiva
 • výměnu oleje mazání kompresoru
 • přidání indikačního barviva pro zjištění netěsnosti
 • optickou kontrolu všech součástí systému
 • kontrolu kabinového filtru
Servis klimatizací

Chladící médium, dezinfekční prostředky, kabinový filtr nebo jiné náhradní díly jednotky klimatizace
nejsou součástí servisního úkonu “Kontrola klimatizace” a jsou účtovány zvlášť dle platného ceníku.

Pravidelné prohlídky

výrobci klimatizačních jednotek doporučují tyto pravidelné servisní úkony

Každý rok
 • optickou kontrolu všech součástí klimatizační jednotky
 • kontrolu funkčnosti a výkonu
 • kontrolu těsnosti systému
 • výměnu kabinového filtru
 • antibakteriální ošetření
 • kontrolu množství chladiva v systému
Každé dva roky
 • kontrolu všech dílů systému klimatizace
 • doplnění chladícího média
 • výměnu vysoušeče
 • výměnu oleje mazání kompresoru

Ačkoliv se klimatizace jeví jako uzavřený bezúdržbový systém, dochází zde k pozvolnému úniku chladícího média (uvádí se až 30% za 2 roky).
Nepodceňujte pravidelné prohlídky a výměny. Opravy bývají zpravidla několikanásobně dražší.

Servis klimatizací

Jak poznám druh chladiva v mém vozidle?

Štítek s druhem náplně najdete nejčastějí na kapotě, chladičové stěně nebo na nosnících. V současné době je nejvíce zastoupeno chladivo R134a, u novějších vozidel pak R134yf. Pokud štítek nenajedete, nevadí. Zavolejte nám, rádi vám poradíme.

Ceník servisních služeb

S platností od 1.1.2023. Změna cen vyhrazena.

Servisní úkon MJ Cena bez DPH Cena s DPH
91012 Plnění a kontrola klimatizace R134a (osobní) ks 594,20 Kč 719,00 Kč
91007 Plnění a kontrola klimatizace HFO1234yf (osobní) ks 594,20 Kč 719,00 Kč
91010 Tlaková zkouška okruhu metodou dusík/vodík (osobní) * ks 455,00 Kč 551,00 Kč
91088 Test druhu chladiva klimatizace R134a/HFO1234yf ** ks 300,00 Kč 363,00 Kč
29135 Náplň klimatizace chladivo R134a g 2,06 Kč 2,50 Kč
29136 Náplň klimatizace chladivo HFO1234yf g 3,80 Kč 5,00 Kč

Poznámky:

 • * Je-li při tlakové zkoušce okruhu klimatizace zjištěn únik chladiva a pro nalezení místa úniku bude nutné demontovat některé části karoserie, pak bude tato vícepráce účtována v běžné hodinové sazbě autoservisu.
 • ** Test chladiva v okruhu klimatizace je povinný, protože ověří čistotu chladiva a zabrání kontaminaci plničky a zásobníku nesprávným nebo nečistým chladivem. Plnění a kontrola klimatizace zahrnuje odsátí starého chladiva, recyklaci, vykuování systému, doplnění oleje do systému a naplnění systému chladivem.